FORSIDEN NYHETER OM OSS AKTIVITETER KONTAKT

7. kyu (orange belte)

Til oransje belte lærer du blant annet kata (mønster) og sanbon kumite (tre steg sparring) for første gang.

Graderingspensum til oransje belte (7. kyu) er spennende. Det blir nye grunnteknikker, et nytt spark og mer avanserte kombinasjoner enn til gult belte.

I tillegg lærer du sanbon kumite, som er avtalte teknikker to og to. Sanbon kumite er en metode for å trene avstandskontroll, og trening på å utføre teknikker mot en annen utøver i bevegelse.

Kataen Pinan Nidan er også en del av graderingspensumet til oransje belte. Kata er en serie bevegelser mot en tenkt motstander. Katatrening gir bedre balanse, trening i å bytte retninger før teknikker, korrekte stillinger, korrekt pust og finpussusing av teknikker. Kata er en meget viktig del av karate.


Graderingspensum oransje belte:

KIHON, TSUKI & KERI (GRUNNTEKNIKKER)
1. Junzuki no Tsukomi
2. Gyakuzuki no Tsukomi
3. Mawashigeri Chudan

RENRAKU WAZA (KOMBINASJONER)
1. Maegeri Chudan -- Mawashigeri Chudan -- Gyakuzuki Chudan
2. Surikomi Maegeri Chudan -- Mawashigeri Chudan -- Gyakuzuki Chudan

SAMBON GUMITE
1. Chudan Soto Uke -- Maegeri -- Gyakuzuki
2. Chudan Uchi Uke -- Empi
3. Chudan Maegeri Uke Ipponme -- Gyakuzuki
4. Chudan Maegeri Uke Nihonme -- Gyakuzuki

KATA
Pinan Nidan

« 8. kyu (gult belte) 6. kyu (grønt belte) »