Sammendrag fra "Kurs om idrettsskader"

Ole Morten - 13.02.08

Den vanligste formen for idrettsskader er bløtdelsskader, som er skader som rammer muskler, sener, leddbånd, brusk, nerver og blodkar. Bløtdelsskader kan deles inn i to kategorier; akutte skader og belastningsskader. Akutte skader skyldes en plutselig belastning som vevet ikke tåler, enten som en ytre pKva skåvirkning (støt) eller indirekte som strekkskader. Belastningsskader oppstår når vevet utsettes for gjentatte belastninger over tid. Dette kan oppstå ved bruk av feil teknikk over et lengre tidsrom.

Førstehjelp
Ved skader kan skadetiden reduseres betraktelig ved riktig og rask behandling. Førstehjelp ved akutte bløtdelsskader bør følge PRICE-prinsippet.


P - Protection
Beskytte skadestedet og den skadede for å unngå ytterligere skade eller forverring

R - Rest
Å holde skadestedet i ro er viktig, særlig de første 24 timene etter at skaden har oppstått. Ved mindre skader er det mange som fortsetter treningen etter litt behandling med is. Dette vil føre til et lengre treningsopphold fordi skaden forverrer seg under treningen.

I - Ice
Is får blodårene til å trekke seg sammen og reduserer hevelsen, i tillegg bedøves nervecellene i huden som gjør at man føler mindre smerte. Nedkjøling kan skje ved hjelp av isposer eller kaldt vann. En pakke med frosne erter gjør også nytten. Kjølespray har liten effekt og anbefales ikke.

Nedkjølingen bør foregå mer eller mindre kontinuerlig de første to til tre timene. Helst bør man fortsette nedkjølingen hele det første døgnet med 30 minutter hver time, evt. at nedkjølingen gjentas hver tredje time.

For å unngå frostskader bør man bruke et stykke tøy mellom hud og kuldepakninger.

C - Compression
Kompresjon av skadestedet utføres ved å legge på en elastisk bandasje eller elastisk teip. Denne skal ligge fast på, men ikke for stramt. Kompresjonen gjør at blodårene trekkes sammen slik at blødningen og hevelsen reduseres. Det er svært viktig med kompresjon i forbindelse med nedkjøling for at skadetiden skal reduseres. Kompresjonen bør vare lenger enn nedkjølingen.

E - Elevation
Skadestedet heves over hjertehøyde, noe som gjør at blodtrykket på skadestedet reduseres. I tillegg holdes skadestedet i ro (Rest).

Etterbehandling
Ved mindre skader kan utøveren være tilbake etter kort tid. Ved større skader kan det ta flere måneder før man har oppnådd full styrke og bevegelighet igjen. Arrvevet øker raskere i styrke ved lett bevegelse av skadestedet i behandlingsperioden. Bevegelse er også viktig for å få tilbake normale bevegelsesutslag, i tillegg øker det blodtilførselen til skadestedet. Bevegelsestrening starter gjerne så fort hevelsen etter skaden har gått ned, som kan være etter to til tre dager.

Bevegelsestrening består av fire hovedelementer

- bevegelighetstrening
- styrketrening
- restriktiv trening (unngå trening som fører til skade, men øker belastningen)
- erstatningstrening (deler av kroppen som ikke er skadet trenes for å opprettholde styrke og kondisjon)

For ytterligere informasjon, se kurskompendium som finnes i dojoen.

Deltagere fra klubben på dette kurset 20. september 2005 ved Norges Idrettshøgskole var Jim Klarp, Steinar M. Karlsen og Ole Morten Braathen.

© Copyright Karateklubben Hiryukan og WIKF Norge