WADO KARATE

Wado-Karate er en meget hurtig kampform. Stilarten er laget for å være effektiv i kamp, og for å bedre utøvernes helse.

Hironori Ohtsuka, 10. dan
Hironori Ohtsuka, 10. dan
Karateformen Wado Ryu ble grunnlagt av japaneren Hironori Ohtsuka, som hadde 10. dan i jujitsu før han begynte med karate. I 1934 grunnla han sin egen stilart, og i 1972 ble Ohtsuka den første karateinstruktøren som fikk tildelt Meijin-tittelen og Jyuu-dan (10. dan) av den keiserlige familie. Hans geniale kampkunst er utbredt over hele verden. Det er en av verdens fire store karategrener.

I dag er det tre ulike globale organisasjoner som tilbyr trening og gradering i Wado Ryu karate: Wado Kokusai (WIKF), Wado Ryu og Wado Kai. Alle trener stilarten wado ryu, mens organisasjonene har forskjellig navn og noen variasjoner i teknikker og graderingspensum. Karateklubben Hiryukan er tilknyttet WIKF Norge, som igjen er tilknyttet WIKF internasjonalt, som ledes av Dr. Suzuki. Dr. Suzuki ble født i 1928, men har fremdeles en ekstrem hurtighet og kraft i teknikkene.

Wado Kokusai/WIKF fokuserer mer på teknikk, hurtighet og spenst enn på bruk av rå muskelkraft. Det gjør stilarten godt egnet for karateutøvere i alle aldre, og med ulik fysisk form. Gjennom trening i Wado Kokusai skal utøvere kunne forbedre eget velvære, både fysisk og psykisk. Med sine hurtige og effektive teknikker er Wado Kokusai-karate godt egnet i selvforsvar.

"Wado" betyr "fredens vei". Stilarten er en blanding av karate fra Okinawa og japansk jujitsu. Wado karate kjennetegnes av hurtige teknikker, naturlige stillinger og hurtige kombinasjoner av teknikker. En spesiell teknikk kalt taisabaki er karakteristisk. Taisabaki er spesielle kroppsbevegelser som gjør det mulig å bruke angriperens kraft mot ham selv.

Stilartens grunnlegger Ohtsuka hadde gode kunnskaper om asiatisk medisin, og mange teknikker i Wado Ryu er derfor laget for å motvirke stress og føre til bedre helse. Ohtsuka trente selv karate daglig til han var i sitt nittiende år.

Ohtsukas beste elev, Tatsuo Suzuki, flyttet til Europa i 1965 for å introdusere Wado Ryu for europeere. Sensei Suzuki er en ekstremt dyktig utøver, og snart ble Wado Ryu den mest populære karateformen i Europa.

Wado-Karate ble introdusert i Norge i 1974 av Mihajlo Misic. Sensei Misic hadde trent hos sensei Suzuki i London, og i følge sensei Suzuki var Mihajlo Misic en av Europas beste karateutøvere. Han holdt tett kontakt med Suzuki sensei helt til sensei Misic gikk bort i november 2003.

I dag ledes WIKF Norge av en lang rekke instruktører med mer enn 20 års erfaring. Norgesmestre, kongepokalvinnere, landslagstrenere og karatedommere er blant instruktørene. Sensei Cato Bruarøy (5. dan) er hovedinstruktør, og sensei Kjell G. Jacobsen (5. dan) og Espen Karlsen (5. dan) er også medlemmer av Teknisk Komite.
Åsmund K. Pedersen er organisasjonens president.

© Copyright Karateklubben Hiryukan og WIKF Norge