Gradering

Karateklubben Hiryukan er tilsluttet karateorganisasjonen WIKF Norge, som tilbyr graderinger i tradisjonell Wado Ryu Karate. Vi følger det internasjonale graderingspensumet i vår karatestilart, og utøvere som graderer seg til svart belte hos oss får diplom og blir registrert i hovedkontoret i Japan.

Graderingspensumet er delt inn i 8 elevgrader (kyu) og 10 mestergrader (dan). I tillegg er det eget graderingspensum for barn (mon-grader).

Den første graderingen (8. kyu) gir rett til å bære gult belte. Deretter følger oransje belte (7. kyu), grønt belte (6. kyu), blått belte (5. kyu), lilla belte (4. kyu) og brunt belte (3. kyu, 2. kyu og 1. kyu). Det er vanlig med et halvt år mellom hver gradering.

Gradering til mestergraden 1. dan gir rett til å bære svart belte. Det kreves målrettet trening over mange år for å klare svart belte hos WIKF. Vi tildeler ikke svart belte til barn.

I WIKF er det mulig å gradere seg til og med 5. dan. Eventuelle høyere graderinger er æresgraderinger som blir tildelt av WIKFs internasjonale hovedinstruktør. Så høye graderinger er sjeldne, og det kreves høy teknisk dyktighet og ekstraordinær innsats for karate generelt og stilarten spesielt.

Mange trener karate først og fremst for å lære seg selvforsvar eller holde seg i god form. Erfaring har likevel vist at graderingssystemet er til god hjelp, både for å legge føringer for selve treningen, og som et middel for den enkelte utøver til å arbeide med sin egen utvikling.

© Copyright Karateklubben Hiryukan og WIKF Norge