Gradering av barn 31.mai

Jim Klarp - 03.05.12

Graderingen for barna vil være på Smestad skole 31.mai. Det er ingen trening for foreldrene denne dagen. 
Venner og familie er velkommen for å se på sine gradere til nytt belte.

 

© Copyright Karateklubben Hiryukan og WIKF Norge