Ohyo kumite 7 - nanahonme

Sensei Hiroji Fukazawa

© Copyright Karateklubben Hiryukan og WIKF Norge