FORSIDEN NYHETER OM OSS AKTIVITETER KONTAKT
VOKSNE BARN UNGDOM MEDLEMSSIDER TEKNIKKSIDER
"Jeg trodde det var for sent å begynne å trene karate. Så feil kan man ta!"
- Stian (37)

Du blir aldri for gammel til å trene

- 21.01.16

Hilde Lohne-Seiler har skrevet en doktoravhandling ved Norges Idrettshøgskole som heter Physical activity level, musculoskeletal fitness, balance, strenght and power performance in older adults.

For å finne ut hva slags styrketrening som gir best effekt hos eldre, har Lohne-Seiler sammenlignet tradisjonell styrketrening på apparater med styrketrening uten apparater.

Testresultatet viste at begge metodene ga økt muskelstyrke. Likevel skilte styrketrening med apparater seg ut på ett punkt: Styrken i overkroppen økte med hele 25 prosent. Uten apparater økte den med 0,5 prosent.

– Dette er en markant økning og viser at apparattrening gir bedre kontroll på belastningen som løftes, sier Lohne-Seiler.

Styrketrening uten apparater, derimot, involverer flere muskelgrupper under mer ustabile forhold. Dette er med på å styrke balanseevne og stabilitet.

http://forskning.no/aldring-trening/2016/01/du-blir-aldri-gammel-til-trene

« Kusama på Henie Onstad Kunstsenter, 19. februar til 15. mai Oppstart etter jul »