FORSIDEN NYHETER OM OSS AKTIVITETER KONTAKT

Dojo Kun

Disse leveregler må tjene som motto for den ånden som seriøse karateutøvere må forsøke å etterleve dersom de ønsker å få best mulig utbytte av treningen. De er eksempler på en holdning som forskriver en måte å leve på, og følger man disse blir karate en del av ens livsstil.

1. Reisetsu O Mamori (Hold deg til reglene)

I dojoen (treningslokalet) skal man trene hardt og holde seg til reglene. Disiplin er en viktig og nødvendig del av all japansk kampkunst (budo).

2. Shingi O Omanji (En elev skal være lojal mot sin sensei)

Dette er den viktigste regelen innen karate og annen japansk kampkunst. Karate læres fra instruktør til elev gjennom flere tiår, og den som ikke er lojal mot instruktøren sin kan aldri klare å lære korrekt etikette eller få dyp forståelse av budo.

3. Jojitsu Ni Oberezu (Instruktører og elever er ikke like)

I dojoen må du respektere instruktøren din. Utenfor dojoen kan du være venner med din sensei, men du skal ikke utnytte dette vennskap til å få fordeler innen karate.

4. Shinkenmi Ni Tesseyo (Vær seriøs når du trener)

Man skal ikke fleipe, mase, røyke, tygge tyggegummi, spise eller drikke i dojoen. Konsentrer deg om karate og tren hardt i alt du gjør. Både besøkende og de som trener skal respektere reglene.

Utdyping:

Disiplin og selvkontroll er meget viktig i karate. Siden vi trener potensielt farlige teknikker er konsentrasjon helt nødvendig for å unngå skader. For å ta vare på detaljene i stilarten er det viktig med lojalitet og perfeksjonering over lang tid. Dersom man ikke er lojal mot sin egen instruktør kan man heller ikke kreve lojalitet hos andre.